Papież Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński. To są dwie strony feretronu - sztandaru (120x180 cm) niesionego w procesji rezurekcyjnej, która odbyła się 15 kwietnia 2006 roku o godzinie 21.45 w kościele pokamedulskim Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim. Były to szkice do portretów, które zamówił ksiądz prałat Tadeusz Wojdat do kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.  Namalowałem je w maju. Obraz papieża zostały poświęcone w maju 2006 roku i wyglądają jak poniżej
Jan Paweł II, akryl, płótno, 250x150 cm; Stefan kardynał Wyszyński akryl, płótno, 250x150 cm;
Do sali Rady Wydziału Rolniczego, Ogrodniczego i Architektury krajobrazu namalowałem dwa obrazy. Pierwszy obraz namalowałem na stulecie Wydziału Rolniczego SGGW w 2006 roku. Przedstawia pole i jest duży ca 170x250cm. Drugi jest z 2008 roku, reprezentuje Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Przedstawia stare jabłonie i ma wymiary 155x310 cm