POWRÓT/RETURN

Tatuaże,  tatuaże ziemi i sztuka ziemi z lat 70tych

Tatoo, earth's tatoo and landscape art of 70's

 

ê Tatuaż poznański I-II, 75 r.

ê Tatuaż poznański V-VI, 75 r.

éTatuaż 73 r.

ê  Tatuaż zimowy I-II 76 r.

éTatuaż 73 r.

êTatuaż kyzył-kumski i samarkandzki 76 r.

éTatuaż poznański III-IV, 75 r.

ê Tatuaż supraślski I-II 76 r.

é Tatuaż zimowy III-IV 76 r.

ê Tatuaż cywilizacyjny I-II 77 r.

é Tatuaż supraślski III-IV 76 r.

ê Pielgrzymka na Jasną Górę 78 r.

éTatuaż supraślski V-VI 76

ê Pielgrzymka na Jasną Górę 78 r.

é Spotkanie 78 r 79 r.

ê .Tatuaż supraślski VII-VIII 79 r.

é Destrukcja I-II 78 r.

ê Tatuaż supraślski IX-X 79 r.

é Pisanki 79 r.

ê Tatuaż supraślski XI-XII 79 r

 é Humanoid Ireny i Jerzego Dańdów (oratio obliqua) 79 r. êZiemia Święta 79 r.

é Wycieczka po Polsce 79 r.

ê Piana 79/81 r.

éZgon  78-79 r.

ê Wybieg 80 r.